Điều khoản giao dịch

Điều khoản giao dịch

Website shop.tanadaithanh.vn là một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến thiết lập bởi CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG VÀ KIM KHÍ TÂN Á ĐẠI THÀNH, một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108705693 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 22/06/2020.

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ nào trên shop.tanadaithanh.vn (sau đây gọi là “Sản Phẩm”).

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

(i) Mua Sản Phẩm bán trên shop.tanadaithanh.vn; và

(ii) Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên shop.tanadaithanh.vn.

1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là “Khách Hàng“) bao gồm:

(i) Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên shop.tanadaithanh.vn, trừ giao dịch mua các Sản Phẩm phải đăng ký hoặc sản phẩm khác theo quy định của pháp luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý; và

(ii) Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Cách hình thành hợp đồng

2.1. Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên shop.tanadaithanh.vn trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Tập đoàn Tân Á Đại Thành tới Khách Hàng. Các bước hình thành Hợp đồng như sau:

Bước 1: Khách Hàng đăt hàng trên shop.tanadaithanh.vn (“Đơn Đặt Hàng”)

Bước 2: shop.tanadaithanh.vn gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng (danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ) vào địa chỉ email của Khách Hàng hoặc gửi tin nhắn vào số điện thoại đặt hàng của Khách Hàng hoặc cập nhật vào tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng.

Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực kể từ thời điểm shop.tanadaithanh.vn gửi xác nhận như nêu tại Bước 2.

2.2. Nghĩa vụ của Khách Hàng và của Tân Á Đại Thành:

Nghĩa vụ của Khách Hàng:

  • Tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ thông tin đăng nhập và chịu trách nhiệm mọi hoạt động giao dịch tại website shop.tanadaithanh.vn khi sử dụng dịch vụ dưới tên đăng nhập và các thông tin đăng ký tài khoản của mình.
  • Đảm bảo tuân thủ việc thực hiện đầy đủ và chính xác các quy định tại Điều khoản và Điều kiện.
  • Sử dụng sản phẩm đúng mục đích, bắt buộc tuân thủ theo các khuyến cáo, hướng dẫn sử dụng và lắp đặt sản phẩm của Tân Á Đại Thành trong suốt thời gian sử dụng và chịu mọi trách nhiệm, rủi ro phát sinh từ việc bảo quản, sử dụng, lắp đặt không đúng khuyến cáo, hướng dẫn của Bên Bán và/hoặc của Nhà sản xuất. Tân Á Đại Thành không chịu trách nhiệm bảo hành, bồi thường thiệt hại trong trường hợp Khách Hàng không tuân thủ các nội dung nêu trên hoặc không phải do lỗi của Tân Á Đại Thành.
  • Khách Hàng chịu toàn bộ trách nhiệm đối với bất kỳ bên thứ ba có liên quan khi không hướng dẫn hoặc hướng dẫn không đầy đủ, không chính xác dẫn đến việc làm hư hỏng sản phẩm hoặc gây ra sự cố, thiệt hại (nếu có). Trong trường hợp này, Tân Á Đại Thành được loại trừ toàn bộ trách nhiệm đối với Bên Mua và bất kỳ bên thứ ba có liên quan.

Nghĩa vụ của Tân Á Đại Thành: 

  • Đảm bảo sản phẩm được cung cấp trên website shop.tanadaithanh.vn là sản phẩm chính hãng thuộc Tập đoàn Tân Á Đại Thành.
  • Cung cấp sản phẩm đúng số lượng, chất lượng, chủng loại và các chứng từ theo đúng nội dung giao dịch đã được xác nhận giữa Khách Hàng và Tân Á Đại Thành.
  • Tân Á Đại Thành đảm bảo duy trì hoạt động bình thường của website shop.tanadaithanh.vn trong khả năng và năng lực tối đa nhất, đảm bảo  khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho Khách Hàng thì Tân Á Đại Thành không phải chịu trách nhiệm liên đới.
  • Đảm bảo việc thực hiện chính sách bảo mật thông tin đối với các thông tin Khách Hàng cung cấp khi thực hiện giao dịch trên website shop.tanadaithanh.vn.

2.3. Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên shop.tanadaithanh.vn.

Tân Á Đại Thành có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên shop.tanadaithanh.vn. Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên shop.tanadaithanh.vn.

2.4. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Tân Á Đại Thành có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua; (ii) giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào; (iii) các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính sách khuyến mại.

Vì vậy, Tân Á Đại Thành có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên shop.tanadaithanh.vn để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. Tân Á Đại Thành sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

3. Giá cả và thanh toán

3.1. Giá của Sản Phẩm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm.
Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên shop.tanadaithanh.vn.

3.2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán đăng tải trên shop.tanadaithanh.vn trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Hoàn tất đơn đặt hàng” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

3.3. Tân Á Đại Thành có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của Tân Á Đại Thành.

3.4. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:

(i) Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ shop.tanadaithanh.vn chuyển đến;

(ii) Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin tài khoản/thông tin thẻ cẩn thận;

(iii) Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ để mua hàng tại shop.tanadaithanh.vn. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại shop.tanadaithanh.vn, Khách Hàng cần liên hệ ngay với trung tâm chăm sóc Khách Hàng của shop.tanadaithanh.vn để được xử lý kịp thời;

(iv) Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ;

4. Giao nhận sản phẩm

4.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên shop.tanadaithanh.vn hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó.

Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.

Khi được Tân Á Đại Thành yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.

4.2. Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có). Sau thời hạn đổi trả Sản Phẩm quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên shop.tanadaithanh.vn, các vấn có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có) sẽ được thực hiện theo Chính sách bảo hành đăng tải trên shop.tanadaithanh.vn.

5. Đổi, trả sản phẩm

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên shop.tanadaithanh.vn.

6. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

6.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm … Khách Hàng có thể liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng (“Trung Tâm CSKH“). Khi liên hệ với Trung Tâm CSKH, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà Tân Á Đại Thành gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

6.2. Khi có nhu cầu bảo hành hàng hóa, Khách Hàng có thể tham khảo và tìm hiểu các quy định của Chính sách bảo hành đăng tải trên shop.tanadaithanh.vn.

7. Bảo mật thông tin

7.1. Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng đăng tải trên shop.tanadaithanh.vn.

7.2. Quy định về bảo mật thông tin thanh toán cho Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán.

8. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Tân Á Đại Thành không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ Tân Á Đại Thành sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của Tân Á Đại Thành gây ra.

9. Điều khoản chung

9.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

9.2. Tân Á Đại Thành và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.

9.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều Kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

9.4. Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Tân Á Đại Thành và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

 
 
0 sản phẩm được chọn
So sánh